Magnaplast
PL

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa HT plus

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja niskoszumowa grubościenna Skolan dB

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna KG SN8 i SN12

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna Magnacor

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000 SN10 i SN16

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna SC

Cennik dla odbiorców hurtowych

Rury i kształtki PE-HD

Cennik dla odbiorców hurtowych

Systemy drenarskie DR

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Katalog

Kanalizacja wewnętrzna HTplus

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna KG

Katalog

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan dB

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000 SN10

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna MAGNACOR

Katalog

Studnie kanalizacyjne SC

Katalog

Systemy drenarskie

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000 SN10

Ulotka

Systemy polietylenowe (PE-HD)

Ulotka

Studnie kanalizacyjne SC

Ulotka

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Ulotka

HTplus

HTplus - Atest Higieniczny Pobierz
HTplus - środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz
HTplus - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
HTplus - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
HTplus - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Kominek wywiewny DN160 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Rury wywiewne - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Rury wywiewne - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz

Ultra dB

Ultra dB - Atest Higieniczny Pobierz
Ultra dB - Opinia Techniczna Pobierz
Ultra dB - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Ultra dB - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB - rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

Skolan dB

Skolan dB - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Skolan dB - Atest Higieniczny Pobierz
Skolan dB - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Skolan dB - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

KG

KG - Aprobata Techniczna ITB - Rury SN2 Pobierz
KG - Atest Higieniczny Pobierz
KG - Rury Spienione - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
KG - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Kształtki - Opinia Techniczna GiG szkody górnicze Pobierz
KG - Kształtki SN8 - Opinia Techniczna GiG Pobierz
KG - Kształtki - Certyfikat GiG Pobierz
KG - Rury Lite - Certyfikat GiG Pobierz
KG - Rury Lite - Opinia Techniczna GiG szkody górnicze Pobierz
KG - Rury Lite WK - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN2 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN4 - Krajowa Deklaracja_ Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
KG - Rury Lite SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwosci Użytkowych Pobierz
KG - Rury Lite SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwosci Użytkowych Pobierz
KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

Magnacor

MC - Certyfikat GiG Pobierz
MC - IBDiM Przepusty - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
MC - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Przepusty - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Opinia Techniczna GiG Pobierz
MC - Przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz

SC

SC - dno RWK typ 315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - DNO RWK typ 425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta DN315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta DN400 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta DN425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Pokrywy PP - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rury teleskopowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ DN315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca DN400 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ DN425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - IBDiM Studnia osadnikowa, drenarska, kaskadowa - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
SC - Studnia osadnikowa, drenarska, kaskadowa - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

PE

PE - rury PE100 - Atest Higieniczny PZH Pobierz
PE - rury PE100 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - rury PE100 RC - Atest Higieniczny Pobierz
PE - rury PE100 RC - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - kształtki - Aprobata Techniczna ITB Pobierz
PE - kształtki - Atest Higieniczny Pobierz
PE - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

KG 2000 SN10 SN16

KG 2000 - SN10 i SN16 - Krajowa Ocena Techniczna ITB Pobierz
KG 2000 - SN10 i SN16 - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG 2000 - SN16 - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

Drenaż

Drenaż - rury i kształtki - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Drenaż - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Drenaż - rury bez otuliny syntentycznej - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Drenaż - rury w otulinie syntentycznej - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

ISO

PN-EN ISO 9001 : 2015 - wersja PL Pobierz
PN-EN ISO 9001 : 2009 - wersja EN Pobierz

HTplus

HTplus - Aprobata Techniczna Pobierz
HTplus - Deklaracja Zgodności Pobierz
HTplus - Rury wywiewne - Deklaracja Zgodności Pobierz
HTplus - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
HTplus - Atest Higieniczny Pobierz

Ultra dB

Ultra dB Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB -Deklaracja Zgodności Pobierz
Ultra dB Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

Skolan dB

Skolan dB - Deklaracja Zgodności Pobierz
Skolan dB - Aprobata Techniczna ITB Pobierz

KG

KG - Kształtki - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
KG - Przejścia Murowe-Deklaracja Zgodności Pobierz
KG - Deklaracja Zgodności -Rury SN2 Pobierz
KG - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury lite SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury lite SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

MAGNACOR

Deklaracja Zgodności MC Pobierz
Certyfikat GiG Pobierz

SC

SC Rura trzonowe (wznoszące) DN425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC Rury trzonowe (wznoszące) DN315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Deklaracja Zgodności Teleskopy SC Pobierz
Deklaracja Zgodności Studnie Typ 400, 425 Pobierz
Deklaracja Zgodności Rury wznoszące (trzon) 400 Pobierz
Deklaracja Zgodności Studnie Osadnikowe, Drenażowe, Kaskadowe.pdf Pobierz
Deklaracja Zgodności Dno PP Pobierz
Deklaracja Zgodności Pokrywa z PP RWK typ 315 Pobierz
Deklaracja Zgodności Rury wznoszące (trzon) Typ 425 Pobierz
Deklaracja Zgodności Rury wznoszące (trzon) Typ 315 Pobierz
SC - Pokrywy PP - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

PE

Deklaracja Zgodności PE 100 Pobierz
Deklaracja Zgodności złaczki do rur PE Pobierz

KG 2000 SN10

Deklaracja Zgodności KG 2000 SN10 Pobierz

ISO

PN-EN ISO 9001 : 2009 - wersja PL Pobierz

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas